tassar     tassar

Styrelsen 2019

Vald för närmaste året

Eva Norberg                                Lennart

                           Eva Norberg-Ordförande                         Lennart Viksten-Vice ordförand                  

 

 

                                           Jennie                               Birgitta                                            

          Jennie Nordfeldt-Sekreterare                             Birgitta Edström- Kassör              

     

        margareta                                     Gudrun 1 (2)

          Margareta Dufva-Suppleant                               Gudrun Hörnfeldt- Suppleant

                                 

 

 

                                                   

 

 

             Mats Löjdahl och Kurt Sjöstedt-Revisor                    

 

 

Webmaster

 

Webmaster Ellinor Edström

tassar      tassar