tassar    tassar

Vår Verksamhet

Djurskyddet Sundsvalls (tidigare Sundsvalls djurskyddsförenings) 

 

Djur far illa

Det finns cirka tre miljoner sällskapsdjur i Sverige och 10 miljoner lantbruksdjur.
Trots att Sverige har ett bra djurskydd jämfört med många andra länder så far många djur illa. Sällskapsdjur vanvårdas eller överges. Lantbrukets djur får det sämre i samma takt som kraven på effektivare produktionsmetoder ökar.Miljöförstöring hotar de vilda djuren. Vårt arbete och mål är att förhindra denna skrämmande utveckling.
 

Så här arbetar vi  

Vi är tillsammans med andra lokala föreningar med i riksorganisationen Djurskyddet Sverige.
Alla föreningar inriktar sina krafter på djurskydd på ett eller annat sätt.
En del arbetar med informationsspridning, andra med djurhemsverksamhet.
Oavsett angreppsvinkeln är målet detsamma – att förbättra djurens tillvaro.

 Inom lagens ramar

Vi arbetar inom lagens ramar och tar avstånd från
organisationer som använder olagliga
och odemokratiska metoder. 
 

Påverkar beslutsfattarna  

Genom vår riksorganisation Djurskyddet Sverige
arbetar vi med att förändra lagstiftning
genom att informera och påverka
beslutsfattarna, politikerna.

 

Du behövs.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Gå med i vår förening och gör en insats för djuren.
Alla behövs såväl i styrelsearbete som i praktiskt arbete med djuren. Du kan ha värdefulla kunskaper
som kommer till nytta för föreningen. Vill du inte vara aktiv medlem så bidrar du
ändå till verksamheten genom din medlemsavgift.

 

 Ju fler ju starkare!

Genom vår riksorganisation Djurskyddet Sverige
arbetar vi med att förändra lagstiftning genom att
informera och påverka beslutsfattarna, politikerna.
 

Beroende av gåvor.

Vi arbetar enbart med insamlade medel och är därför beroende av gåvor. Medlemsförmåner Som medlem i våran förening, får du tidningen  Djurskyddet fyra gånger om året. Och så får du självklart tillfredställelsen att bidra till en bättre värld för djuren i vårt län, i Sverige och internationellt.