guiden 2

 

 

 

KORTFATTAD INFO. OM BESTÄMMELSER GÄLLANDE

SÄLLSKAPSDJUR MM.

 

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa eller ladda ner information  om bestämmelser

för olika tamdjur, ex. katt, hund, häst. Du hittar informationen genom att gå från

startsidan via rubriken Djur, Hästar och sällskapsdjur. Läs direkt eller Ladda ner

informationen.

Även andra frågor kan få sitt svar genom att läsa på hemsidan.

Hemsida: www.jordbruksverket.se

Telefon Kundtjänst: 0771-223223

 

 

DJUR SOM STÖR SAMT SKABBRÄV INOM TÄTBEBYGGT

OMRÅDE

 

Kommunerna har ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Den omfattar

bland annat frågor som störningar i form av ljud och lukt från djur

t.ex. skällande hund och skabbräv i tätbebyggt område.

 Djur som stör: Miljökontoret, Sundsvalls kommun

Telefon: 060-191190

E-post: miljonamnden@sundsvall.se

 

Skabbräv: Markkontoret, Sundsvalls kommun

Telefon: 060-191300

 

Djur som stör samt skabbräv:

Bygg- och Miljökontoret, Ånge och Bräcke kommuner

Telefon: 0690-250185 (exp.)

E-post: byggomiljonamnden@bracke.se

 

Djur som stör samt skabbräv

Miljö- och Byggkontoret, Timrå kommun

Telefon: 060-163193

E-post: miljo.bygg@timra.se

 

SKABBRÄV PÅ LANDSBYGDEN

Kontakta markägaren/jakträttsinnehavaren där du sett räven.

Det är viktigt att räven har setts ett antal gånger på ungefär

samma ställe, för då ökar chansen till att lyckas med att avsluta dess lidande.

 

DJUR SOM FAR ILLA, VANVÅRDADE OCH FÖRVILDADE 

TAMDJUR

Länsstyrelsen i Västernorrland

Om du misstänker att djur far illa anmäler du det till Länsstyrelsen, Du får

vara anonym. Om det är akut och du inte når Länsstyrelsen kontakta Polisen.

Länsstyrelsen är den myndighet som kan besluta om djurförbud.

Jourtelefon:  0611-349178

Telefontid: Månd-Fred. Kl. 9.30-12

E-post:djurskydd.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Hemsida: www.lansstyrelsen.se

 

SKADADE OCH SJUKA SÄLLSKAPSDJUR

Veterinärer, i Sundsvall finns ett flertal yrkesverksamma veterinärer

en av dem är: Evidensia Veterinärhuset Sundsvall

Telefon: 060-129200 E-post: veterinarhuset.sundsvall@evidensia.se Hemsida: sök närmaste klinik www.evidensia.se

Fler hittar du i telefonkatalogens Gula Sidor, på www.gulasidorna.se eller www.hitta.se

 

MYNDIGHETEN SOM ALLTID HAR ÖPPET

Polismyndigheten i Västernorrland län

Telefon: 114 14

 

FÅGLAR, SKADADE OCH ÖVRIGA FÅGELFRÅGOR

Medelpads Ornitologiska förening

Ideell förening som har till uppgift att främja bl.a. skyddet av fågelfaunan.

Föreningens hemsida: www.birdlifemedelpad.se 

E-post: info@birdlifemedelpad.se

 

UPPHITTADE KATTER OCH SMÅDJUR

 

Sundsvalls Djurhem

 

En ideell förening som i tar hand om upphittade smådjur som saknar ägare

och försöker hitta nya ansvarstagande ägare som vill ta på sig det fulla

ansvaret för ett djur. Främst gäller det katter men även andra smådjur.

Telefon: 070-5456917, E-post: info@sundsvallsdjurhem.se

Hemsida: www.sundsvallsdjurhem.se

Finns även på Face Book

 

FRÅGOR OM VÅRA ROVDJUR

Länsstyrelsen Västernorrland

Gå via startsidan till Djur, Råd om vilda djur.

Brådskande rovdjursärenden, telefon: 072-5296659

Rovdjurshandläggarna har telefontid 09.30-12.00 mån.-fred.

Hemsida: www.lansstyrelsen.se

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

 

SKADADE VILDA DJUR

Kontakta länsstyrelsen.

Telefon: 0611-349000 eller gå in på länsstyrelsens hemsida

www.lansstyrelsen.se under rubriken Djur, Råd om vilda djur.

 

Viltrehabiliterare

För att få vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Läns-styrelsen

och Naturvårdsverket. En privat person utan tillstånd får bara ta hand om

vilda djur i max 48 timmar.

Personer med tillstånd i Västernorrland samt Jämtland-Härjedalen.

 

Inga-Lill Runesson, tfn.  073-0833439 (Igelkott ,fågel och statens vilt).

Lennart Öhman, tfn. 0660-53247 (Vilda fåglar – statens vilt).

Elsa Grenholm, tfn. 0640-18043 (Fågel, ekorre, igelkott).

Andro Stenman, tfn. 070-608 26 23 (Rovfåglar)

 

Från och med 2010-01-01 är det en ny lag när det gäller viltolyckor. 

Om du kör på ett vilt djur så är du skyldig att omedelbart anmäla

det till polisen. Detta oavsett om djuret och bilen har skadats eller inte!