tassar

KORTFATTAD INFO. OM DJURSKYDDSBESTÄMMELSER

GÄLLANDE TAMDJUR MM 

På Jordbruksverkets hemsida eller via telefon kan du beställa foldrar med kortfattad information om djurskyddsbestämmelser för tamdjur ex. katt, hund, häst, gris, får och nöt. Foldrarna är gratis material. Från hemsidan via: 1. Blanketter och Trycksaker, 2. Alla blanketter och trycksaker, 3. Djur- och veterinärfrågor, 4. Trycksaker, 5. Djur-skyddsbestämmelser. Gå i på den och beställ eller läs direkt. Även andra frågor kan få sitt svar genom att läsa på hemsidan.

Telefon Kundtjänst: 0771-223223

Telefon växeln: 036-155000

E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

 Hemsidan: www.jordbruksverket.se 

tassar