Tillbaka

tassar

FÅGLAR, SKADADE OCH ÖVRIGA FÅGELFRÅGOR

Medelpads Ornitologiska förening

Ideell förening som har till uppgift att främja bl.a. skyddet av fågelfaunan.

Telefon skadade fåglar:

Peter Nilsson, 060-612986, 070-2063915

Martin Bylund, 060-43041

Föreningens hemsida: www.mofnet.se

E-post: mof@mofnet.se

tassar